Thursday, January 12, 2017

Let's start!


[Wersja PL] [Versión ESP]


[PL]. Fish on the road to dwie rybki w drodze. Polska Kasia i chilijski David. Bratnie dusze. Przyjaciele. Małżeństwo. Dwie połówki pomarańczy. Takie, które wiedzą, że warto dzielić się marzeniami. Że warto je spełniać ZAWSZE i WSZĘDZIE. Bo przecież... IF YOU CAN DREAM IT - YOU CAN DO IT! (Walt Disney).

Pomysł tego bloga zrodził się przede wszystkim z kwestii problematycznych. Nic przecież nie motywuje tak dobrze jak komplikacje. 


A co oznaczają dla nas?

To kilometry dzielące nas od naszych bliskich. Od osób z którymi chcemy dzielić nasze życie i przygody. To dla nich.

Dla naszych rodzin i przyjaciół. Dla wszystkich za którymi tęsknimy i którzy razem z nami przeżywają każdą podróż. Dla tych, którzy nigdy w nas nie zwątpili, dzięki czemu wciąż posuwamy się do przodu. Dla tych, którzy mają stalowe nerwy i wielką cierpliwość. Dla tych, którzy nauczyli się tolerować wszystkie nasze pomysły. Nawet te najbardziej szalone!

To oni dali nam motywacje do prowadzenia tego bloga, ale... Jeśli przy okazji uda nam się zmotywować kogoś jeszcze... może spotkamy się w drodze?


[ESP]. Fish on the road - dos peces en camino. Kasia polaca y David chileno. Almas gemelas. Amigos. Matrimonio. Dos mitades de la naranja. Los que saben que vale la pena compartir los sueños. Que vale la pena cumplirlos SIEMPRE y EN CADA LUGAR. Pues no cabe duda que... IF YOU CAN DREAM IT - YOU CAN DO IT! (Walt Disney).

La idea de este blog nació sobre todo por las cuestiones problemáticas. Sabemos que nada motiva tanto que las complicaciones.

¿Que significan para nosotros?

Los kilómetros que nos separan de nuestros seres queridos. De las personas con quienes queremos compartir nuestra vida y nuestras aventuras. Es para ellos.

Para nuestros familiares y amigos. Para todos los que echamos de menos y los que junto a nosotros disfrutan de estos viajes. Para los que nunca dudaron en nosotros y gracias a esto cada vez vamos más adelante. Para los que tienen nervios de acero y gran paciencia. Para los que aprendieron tolerar todas nuestras ideas. Hasta las más locas!

Ellos nos dieron la motivación para hacer este blog pero... Si en esta forma lograremos motivar a alguien más... ¿tal vez nos encontraremos en camino?